Kroppens myter

Okonventionell läkekonst

Helman, Cecil

Kroppens myter

Kroppens myter är skriven av en etablerad och okonventionell läkare som tror både på placeboeffekten och magins helande verkan på sina patienter. Vår tids transplantationsteknik har , menar han, skapat en ny sorts odödlighet när våra organ lever vidare i en annan människa. Och vad kommer framtidens arkeologer att tro om vår tid när man istället för pilspetsar, lerkärl eller smycken hittar höftleder av stål, artärer av plast,  metallhjärtan och porslinständer på våra gravplatser. Hur skall en person som fått sitt hjärta utbytt mot en annans förhålla sig till sina känslor när känslornas säte fortfarande anses sitta i hjärttrakten ?
En ängslig hustru till en man som fått ett konstgjort hjärta berättar lättad att mannen fortfarande älskade henne och ungarna efter operationen. De medicinska landvinningarna har, menar han, inte alls utplånat gamla trosuppfattningar och magi och myter lever vidare sida vid sida med
den medicinska högteknologin. En mycket tankeväckande bok av en strikt vetenskapsman som vågar tro på att sjukdomar fortfarande kan botas mirakulöst utan någon vetenskaplig förklaring. V

 

Målgrupp:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 8 september 2010