Kontrafaktiska berättelser

En genre som lever och frodas.

Den litterära genre som behandlar vad som hänt om historien tagit en annan väg än vad den gjorde kallas kontrafaktisk historia eller alternativhistoria. Kontrafaktisk brukar användas om verk som är mer vetenskapliga. Redan den romerske författaren Livius kan sägas ha skrivit alternativhistoria, när han i bok IX av sitt verk ”Ab Urbe condita” spekulerar om vad som hänt om Alexander den store gått väster ut i stället för åt öster. Som den romerske patriot han är kommer Livius fram till att romarna hade besegrat Alexander. På 1490-talet skrev den valencianske riddaren Joanot Martorell ”Tirant Io Blanc” om en bretonsk riddare som blir överbefälhavare över den bysantinska armén och lyckas rädda riket från att erövras av muslimerna (i verkligheten föll Konstantinopel 1453).
 
Den alternativhistoriska roman som publicerades i stora upplagor och som lästes av en större publik var fransmannen Louis Geoffroys ”Histoire de la Monarchie universelle: Napoléon et la conquête du monde” (Den universella monarkins historia: Napoleon och världserövringen) från 1836. I denna går Napoleon segrande fram i Ryssland 1811 och erövrar Storbritannien 1814. Varpå han etablerar ett världsherravälde. Den första romanen i grenen på engelska är förmodligen Castello Holfords ”Aristopia” från 1895, där de första nybyggarna i Virginia upptäcker en guldåder. Med hjälp av denna kan de bygga ett utopiskt samhälle i Nordamerika.

Man kan dock säga att det först är under 1900-talet som genren verkligen slår igenom, banbrytande var den brittiske historikern Sir John Squires antologi ”If it had happend otherwise” publicerad 1931. Bidragen i denna antologi går från de mer seriösa till de mer spekulativa. En namnkunnig medverkare är Winston Churchill som i novellen ”If Lee Had Not Won the Battle of Gettysburg” (i verkligheten förlorade Lee detta slag) tänker sig en författare i en värld där Sydstaterna vann det amerikanska inbördeskriget. Denne skriver dock en berättelse om hur det varit om Nordstaterna vunnit. Alltså en alternativ alternativ historia.

Olika tidepoker kan behandlas, de vanligaste är dock en värld där Tyskland gick segrande ur andra världskriget eller där Sydstaterna vann det amerikanska inbördeskriget. Men även andra teman har behandlats så har exempelvis brittiska Sophia McDougall skrivit en trilogi där Romarriket har överlevt till våra dagar och behärskar stora delar av världen (Romanitas, Rome burning och Savage City). I Sverige är inte grenen så stor men det finns exempel som Hans Alfredssons ”Attentatet i Pålsjö skog” som handlar om hur Sverige ockuperas av Tyskland under andra världskriget . I boken ”Jag var en arier” av Tony Samuelsson behandlas Sverige i ett Europa där Tyskland har vunnit andra världskriget. Båda dessa böcker finns på Solna stadsbibliotek.

Ett helt annat tema tar Hans Alfredsson upp i boken ”Den befjädrade ormen”, som också finns här på Solna stadsbibliotek. Här besöker nämligen två toltekindianer Europa på 1000-talet. De återvänder sedan till Amerika med blandat intryck av sina upplevelser i det medeltida Europa.

Ett av grenens favoritteman förutom amerikanska inbördeskriget är andra världskriget med en annan utgång. Jag har redan nämnt två svenska exempel på detta. Utomlands finns det naturligtvis fler exempel. Bl.a. amerikanen Philip K. Dicks ”Mannen i det höga slottet” som finns här på Solna stadsbibliotek. Den handlar om ett USA vars västra del fram till Mississippi-floden är ockuperat av Japan och öster där om härskar tyska ockupanter. Ytterligare en amerikan den inte helt obekante Philip Roth har också skrivit i grenen boken ”Konspirationen mot Amerika”. I denna bok har Charles A. Lindbergh blivit vald till USA:s president år 1940 och besegrat Franklin D. Roosevelt. Lindbergh håller USA utanför kriget och sluter ett avtal med Tyskland. Denna bok har vi också här på Solna stadsbibliotek.

Grenens mest lysande stjärna idag är förmodligen filosofie doktorn i bysantinsk historia Harry Turtledove. Invandrad från Rumänien till USA i unga år, skriver han på engelska och finns vad jag vet inte översatt till svenska. Hans böcker rör sig främst kring ett Nordamerika där Sydstaterna (Amerikas konfedererade stater - Konfederationen) har gått segrande ur inbördeskriget och kring andra världskriget. Det första temat behandlas i en brett upplagd serie som tar sin början 1914 där ett Förenta staterna allierat med Tyskland går i krig med Konfederationen allierad med Frankrike och Storbritannien. De tre böckerna som inleder denna serie är Great War: ”American Front”, ”Walk in Hell” och ”Breakthroughs” i vilket man får följa ett brett spektrum av personer på båda sidor. Även personer som funnits i den verkliga historien är med så är exempelvis Theodore Roosevelt Förenta staternas president. Händelserna som följer på det avslutade kriget och upptakten till ett nytt får man följa i American Empire-triologin – ”Blood and Iron”, ”The Center Cannot Hold” och ”The Victorious Opposition”.  Där får vi bl.a. följa hur det nazistliknande Freedom Party tar makten i Konfederationen vilket leder till krig som beskrivs i den avslutande Settling Accounts tetralogin: ”Return Engagement”, ”Drive to the East”, ”The Grapple” och ”In at the Death”.

I serien Worldwar blandar Turtledove alternativhistoria med SF då det mitt under brinnande andra världskrig anländer en utomjordisk invasionsflotta till jorden. Detta kastar allt överända och mänskligheten måste lägga sina egna stridigheter åt sidan för att möta det nya hotet. Något som naturligt nog inte är så lätt. Serien består av böckerna ”In the Balance”, ”Tilting the Balance”, ”Upsetting the Balance” och ”Striking the Balance”. Tjugo år efter denna serie anländer den utomjordiska kolonisationsflottan vilket beskrivs i Colonization- trilogin ”Second contact”, ”Down to Earth” och ”Aftershocks”. I en avslutande fristående del ”Homeward Bound” får vi sedan följa hur människorna reser till utomjordingarnas värld.

Turtledove har också skrivit en rad fristående böcker om en rad olika ämnen, de som är intressanta för grenen är bl.a. ”In the Presence of My Enemies”, i vilken vi får följa en judisk familj som i hemlighet har lyckats överleva i ett Tyskland som segrade i andra världskriget. Det har nu gått några decennier sedan dess och i slutet av 1990-talet växer krav på förändringar. Här har Turtledove använt sig av förändringarna som i verkligheten ägde rum i Sovjetunionen vid denna tid. I ”The Man with the Iron Heart” får vi följa en tysk motståndsrörelse efter andra världskriget. Ledare är Reinhard Heydrich, som här har överlevt attentatet som i verkligheten tog hans liv. Boken har tydliga paralleller till det motstånd som drabbade de amerikanska trupperna i Irak, med bl.a. självmordsbomber. I ”Ruled Britannia” har den spanska armadan varit framgångsrik och spanjorerna har ockuperat England. Elisabeth I har fängslats och Shakespeare skriver en pjäs om Boudicas revolt mot romarna. Den upproriska krigardrottningen skall förstås som en analogi till den fängslade Elisabeth I.

Tillsammans med Richard Dreyfuss har han också skrivit ”The Two Georges” som handlar om ett alternativt 1996 där USA aldrig bildades. I stället finns Nordamerikanska unionen bestående av delar av dagens USA och Kanada, NAU är del av det brittiska samväldet med den brittiske regenten som statsöverhuvud. Denne är representerad av generalguvernören Sir Martin Luther King. Bokens titel syftar på en tavla där George Washington möter George III för att underteckna avtalet som gjorde slut på upproret mot den brittiska kronan. Denna blir inför det stundade kungabesöket stulen, och man får följa sökandet efter denna.Vid sidan om dessa alternativhistoriska verk skriver Turtledove också renodlade historiska romaner som te.x. ”Give Me Back My Legions!” om slaget i Teutoburgerskogen.
Stephen King mest känd för sina böcker inom skräck, har i en av sina senaste böcker 22/11 1963 (11.22.63 i original) också tangerat alternativhistoria. Där får engelskläraren Jake Epping genom en tidsportal möjlighet att förhindra mordet på John F. Kennedy, som ägde rum just det datum som är bokens titel. Den finns på Solna stadsbibliotek på engelska och snart även i svensk översättning.

 1. Mannen i det höga slottet

  Av: Dick, Philip K
  Språk:
  Svenska
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 30 december 2013