Kjell Westö - digitalt författarmöte

Författaren Kjell Westö samtalar med Kerstin Rudstedt om sin senaste roman Tritonus och om sina Helsingforsromaner.

Fotograf: Thron Ullberg

Författarsamtalet är arrangerat av Bergshamrabibliotekets vänförening och är inspelat 1 mars i samarbete med ABF Norra Stockholms län. Det finns tillgängligt till och med 16 maj.

  1. Kjell Westö - digitalt författarmöte

    Datum Tisdag 9 mars - söndag 16 maj
    Plats Digitalt Bergshamra bibliotek

    Författaren Kjell Westö samtalar med Kerstin Rudstedt om sin senaste roman Tritonus och om sina Helsingforsromaner.

den 12 mars 2021