Kejsaren i skärgården

Följ med de ryska tsarerna till Finland!

En unikt bildrik bok som skildrar varje tsarbesök som gjordes i storfurstendömet Finland. Tonen är ibland lite devot, men det har troligen sitt ursprung i källorna man tagit uppgifterna från. Mot slutet skymtar också mer bekymmersamma händelser fram. Min fascination för den sista tsarfamiljens liv fick i alla fall sitt lystmäte, eftersom den var mycket flitig gäst hos sina finska undersåtar. Jag har dock lyckats hitta en del faktafel i boken, vilket naturligtvis kan göra en lite misstänksam mot faktagranskningen i stort.

Taggar:

Tipsat av: Christina Blomberg den 24 juni 2010