Kampen om gud

Religionens makt


Kampen för gud
Fundamentalism inom judendom, kristendom och islam


Inom alla religioner och i alla tider har det funnits behov av att gå tillbaka till urkunderna, till själva kärnan i den religiösa texten. Detta är ett  fenomen som ständigt dyker upp i brytningstider i historien då turbulensen i samhället gör människor osäkra och vilsna. En sådan tid är nu menar många religionshistoriker. Karen Armstrong är jämförande religionshistoriker, en nunna som hoppade av klosterlivet för att i stället ägna sig åt att jämföra, förklara och analysera de stora religionerna  och på ett lättfattligt vis sätta in dem i ett historiskt perspektiv för att vi lättare skall förstå t ex ett fenomen som den islamiska fundamentalismen.  Själva begreppet myntades redan vid seklets början i USA och avsåg då de kristna sekter som tog avstånd från den moderna vetenskapens landvinningar och höll fast vid en bokstavstrogen tolkning av Bibelns skapelseberättelse. Fundamentalisterna är inga bakåtsträvare  i den meningen att de förkastar all modern teknologi och utveckling Det de vill komma åt är de avarter av kapitalismen som avskärmar människor från den andliga verklighet som de vill skall genomsyra hela samhället. Västliga medier som rapporterar om terrordåd och andra illgärningar mot människor vill gärna framställa detta som religiös fanatism när det i själva verket är ett politiskt fenomen. Islam är en tolerant religion mot andra trosriktningar  och terror och dödande av andra människor är enligt islam en av de värsta synder man kan begå. Därför tar många  islamska  religiösa ledare bestämt avstånd från  dessa extremister som de tycker skadar och komprommeterar  deras religion. Cm

Läs också  Islam av samma författare  som berättar islams både storslagna och splittrade historia. Här finns förklaringar till de olika  huvudtrosriktningarna sunni och shia  liksom de viktigaste händelserna och profeten Muhammeds levnad och de efterföljande ledarnas kamp för att föra tron vidare. Cmd

Målgrupp:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 8 september 2010