K.J.: en biografi över Klara Johanson

Det är ett imponerande forskningsarbete som ligger bakom denna bok. Det har aldrig tidigare skrivits någon utförligare biografi över Klara Johanson en av vår litteraturs vassaste och originellaste gestalter

 Hon var främst litteraturkritiker men skrev också skönlitteratur .Som kritiker var hon originell och känd för

Och rolig var hon också
sina  dräpande och roliga formuleringar. Hon studerade filosofi och nordiska språk i Lund.  Men flyttade så småningom till Stockholmdär hon arbetade på Stockholmsposten i många år innan hon började frilansa. Hon var också öppet lesbisk och hade vad man vet aldrig något förhållande med någon man. Hon bodde ihop med flera kvinnor och detta tolererades eftersom man antagligen inte trodde att två kvinnor kunde ha ett sexuellt förhållande. Och något så opraktiskt får man leta efter! Hon kunde inte ens sätta på tevatten eller svara i telefon. Och rolig var hon också men jag visste inte att hon var så rolig skriver Carina Burman

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 1 december 2010