Jag

Poesi för spädbarn -och deras vuxna

De allra bästa böckerna är ofta svåra att genrebestämma. "Jag" med text och teckningar av Stina Wirsén är just en sådan. Med några få linjer, och några sparsmakade meningar tecknar hon ett litet barns ankomst till världen. En posibok för ett litet barn, men också för vuxna i ett litet barns närhet. Ja, faktiskt för alla med relation till världen och andra människor!
"Håll mig" "Jag håller".  Enkelt och genialiskt, som det mesta som kommer ur S.W:s penna.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Nina Nykvist den 9 juli 2012