Islam

Både kristendom och islam har en del gemensamt som t ex monoteismen.


Hjärpe, Jan

99 frågor om islam

Både kristendom och islam har en del gemensamt  som t ex monoteismen, som innebär att man bara får dyrka en enda och allsmäktig gud. Däremot skiljer sig deras främsta profeter åt  både i levnad och förkunnelse. Muhammeds liv vet vi en hel del om dels genom hans medhjälpares berättelser om hans liv, dels genom hans egna kommentarer till sina uppenbarelser. Muhammed erkände både Jesus, Abraham och de andra gammaltestamentliga profeterna som förelöpare till honom själv. Han  levde ett anspråkslöst men också mycket världsligt liv om man jämför med Jesusgestalten. Han var både familjefar ,religionsstiftare och profet i en och samma person. Fakta om profetens liv är en av de frågor som återkommer från allmänheten till Jan Hjärpe och hans medarbetare vid religionshistoriska avdelningen vid Lunds universitet. Överst på topplistan ligger annars utan jämförelse frågor om samlevnad, sexualitet och kvinnans underordnande ställning. Boken tar upp alla viktiga aspekter  av islam som kan tänkas intressera allmänheten från vardagliga seder som mathållning och klädsel till ritualer vid livets högtider och frågor om tron och den troendes förhållande till Gud. Cmd

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 11 november 2010