Internationella dagen mot homofobi och transfobi

Sedan 2005 uppmärksammas "Internationella dagen mot homofobi och transfobi" officiellt.

1990 upphörde Världshälsoorganisationen (WHO) att definiera homosexualitet som en sjukdom.

Om du vill läsa mer om vad som händer internationellt och om du vill ta del av nyheter angående HBT-personers rättigheter, gå in på den officiella hemsidan för International Day Against Homophobia and Transphobia.

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 12 maj 2014