Inställda aktiviteter och evenemang på biblioteken i Solna

Med anledning av det rådande läget när det gäller det nya coronaviruset (covid-19) har Solna stad beslutat att tills vidare ställa in alla öppna program på biblioteken i Solna.

Solna stad följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter, kommuner och Region Stockholm samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Biblioteken i Solna kommer i övrigt att hålla öppet som vanligt. För mer information om coronaviruset och Solna stads verksamheter, se www.solna.se/coronavirus


Cancelled
activities & events at all public libraries in Solna
Due to the current situation regarding the Corona Virus (covid-19). The City of Solna has decided to suspend all public programs hosted by all Solna Libraries.

Solna city is actively following the developments regarding the Covid-19. We are also in collaboration with other state departments, municipalities and Region Stockholm. Furthermore, we adhere to the recommendations made by the department of Public Health.

Solna City Libraries will otherwise remain open as usual. For more information about the Corona Virus (covid-19) and other functions within Solna City, please see:  www.solna.se/coronavirus