Idehistoria kroppen

Kroppens tunna skal
Sex essäer om kropp, historia och kultur

Kroppens tunna skal

Var Alfred Nobel hypokondriker? Och vad är i så fall hypokondri. I brev klagar han ständigt över sömnlöshet, dåliga nerver , utslag, halsont och allehanda sjukdomstillstånd som var svåra att definiera. Det är sent 1800-tal och tidens modesjukdom bland män var just hypokondri. Sjukdomar , både fysiska och psykiska har tolkats olika genom historien. Att vara ”innbillningssjuk” kunde under vissa tider vara uttryck för själslig förfining och andlig storhet
och sjukdomen hade släktskap med melakolin som också tolkades i termer av själslig överkänslighet  hos en intellektuellt överlägsen person. I fallbeskrivningar av galenskap under 1700-talet dominerar kvinnorna starkt. Överallt möter man kvinnor som som var vilda av raseri, självdestruktivitet, galna av sorg, svartsjuka och längtan. Galenskapen har inte alltid ansetts som ett sjukdomstillstånd. Under antiken ansågs det vara en gudarnas gåva som var skapande och profetisk och under medeltiden kunde den tolkas som helighet och utvaldhet.
Andra tider har sett på dårskap som en revolt, en sund reaktion på en osund ordning. I kapitlet
Kroppens teater: flickors dårskap, ges en rad fallbeskrivningar  från 1700-talet av  självsvältande, extatiska eller psykotiska flickor. Medicinsk och andlig expertis vallfärdade till och förundrades över Ester Jönsdotter som låg till sängs utan att äta under tio års tid och föll i extas flera gånger i timmen för att sedan stiga upp och äta, dricka få flera barn och leva som vanligt innan hon försvinner ur historien. V 
Läs också av samma författare:
Medicinens öga
Den mörka kontinenten

Målgrupp:

Skrivet av: Margaretha Artéus den 8 september 2010