I väntan på ett namn

Vilken betydelse har ett namn?

Gogol Ganguli är född i USA av föräldrar som invandrat från Indien. Namngiven efter den ryske författare som av flera skäl spelat en stor roll i faderns liv.  För pojken och tonåringen Gogol känns namnet som en extra börda - han har nog att brottas med föräldrarnas indiska kultur och traditioner som lever vidare i deras vänkrets av akademiska immigranter. När Gogol själv börjar studera vid universitetet byter han bort namnet, men kommer med åren att få nya perspektiv på identitet och tillhörighet.
I väntan på ett namn levandegör hur knepigt det kan vara att skapa sitt eget liv i förhållande till föräldrar och arv. Att leva mellan två världar oavsett om det handlar om religion, klass eller nationalitet. Jhumpa Lahiri skildrar detta med mycket kärlek och humor utifrån flera perspektiv: faderns, moderns och Gogols berättelse.

I Väntan på ett namn finns även som film The namesake på biblioteket.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Solna Administratör den 22 mars 2011