HBTQ

Biblioteken i Solna är HBTQ-certifierade sedan 22 januari 2015. Hos oss ska alla känna sig välkomna!

Under 2014 genomgick Solna stadsbibliotek tillsammans med enheten Kultur och Evenemang en HBTQ-certifiering, och den 22 januari 2015 blev biblioteken i Solna och Kultur och Evenemang hbtq-certifierade. Det är RFSL (RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) som utbildar och certifierar. Diskrimineringslagstiftningen ligger till grund för vårt arbete. De sju diskrimineringsgrunderna är: etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller utryck. 
HBTQ-certifiering sigill


Vi HBTQ-certifieras för att:

• Vi ser till allas lika värde
• Kultur och bibliotek är till för alla och vi har ett demokratiskt uppdrag
• Alla ska känna sig välkomna
• Vi vill vara en arbetsplats som vänder sig till alla och där alla känner sig inkluderade

På biblioteket i Solna centrum och på Bergshamra bibliotek finns Regnbågshyllor både på barnavdelningen och vuxenavdelningen. Här har vi samlat båda faktaböcker och skönlitteratur med tema hbtq. Tipsa gärna oss om det är någon bok som du tycker saknas!

Fakta om HBTQ-certifiering

Hbt står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. En HBTQ-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna. Under certifieringen fås utbildning i hbtq-frågor och man arbetar praktiskt med att se över och förändra verksamheten, såsom lokaler, hemsida, information och olika styrdokument. Certifieringen tar ungefär 6-8 månader att genomföra och certifikatet är sedan giltigt i tre år.

Läs mer om HBTQ-certifiering och vad det innebär på RFSL

Relevanta begrepp och ord:
homosexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer med samma kön som en själv
bisexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer oavsett deras kön
heterosexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer med ett annat kön än en själv
transpersoner - ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln

Källa: RFSL