Hagastadsmodellen

En modell till beskådan

Under perioden 27 oktober - 2 november, samt perioden 5 november - 22 november, kommer Hagastadsmodellen att finnas till beskådan på Solna stadsbibliotek.

Mer om Solna stads förslag till planprogram för Norra delen av Hagastaden kan man ta del av på solna.se/norrahagastaden

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 22 oktober 2015