Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2

Om genusfällor och genuskrux i vardagen

En mycket användbar bok med massor av konkreta exempel på hur vi som vuxna hamnar i genusfällorna gång efter gång. När och hur könas våra barn och hur påverkar detta barnen? Hur blir deras liv bergränsade av att vi ständigt hamnar i dessa genusfällor? författarna ger en rad exempel på detta, Vi som vuxna placerar ofta barn i fack när det gäller kläder, leksaker, böcker, film, språk mm.

Boken ger även en rad konkreta förslag på hur man kan ändra sitt sätt och undvika att hamna i fällorna.

Texten är illusterad med humoristiska bilder och en luftig och bra stil. Den riktar sig till föräldrar och pedagoger men förstås också till alla genusintresserade vuxna.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Maria Söderström Sörensen den 11 november 2010