Från vredens kap till jordens ände

Björn Larsson: Från Vredens Kap till jordens ände
Någon stugsittare kan man knappast kalla författaren Björn Larsson. Hans livsstil är att vara i ständig rörelse och därför har han tillbringat större delen av sitt liv på havet i någon av sina båtar. Innan han fyllde fyrtio hade han aldrig bott mer än något år på samma plats och länge ägde han ingenting, bara en båt med tillhörande utrustning och ett tiotal meter böcker. Han säger sig aldrig ha varit lyckligare än han var när han i sex år, året runt, bodde ombord på sin segelbåt Rustica. Från Vredens kap till jordens ände handlar om livet ombord på Rustica och är en underbar reseskildring som är lika mycket en filosofisk tankebok som en skildring av seglandets vedermödor. Han bekänner sig till rotlöshet och rörelse, men rastlösheten däremot är ett gissel. Den moderna varianten heter stress och det behöver man aldrig känna på havet. Att segla är ett långsamt sätt att ta sig fram och därför har man tid att minnas det man ser och upplever under färden. Kapitlet Om människor handlar om alla de kontakter han knutit i hamnar och under segelfärder. Ta till exempel Peter och Jette som han mötte i Kinsale och som efter avslutad seglats byggde sig en träskuta att bo i och som dagligen rodde barnen till dagis i en jolle. Att segla är ett sätt att leva det bevisar det par som båda var över sjuttio som han träffade över en drink i Tobermory. De bodde under vinterhalvåret i Glasgow under enkla förhållanden och seglade under resten av året i lugnt tempo i Hebriderna. Det var deras liv och det tänkte de fortsätta med tills de inte orkade längre. Boken avslutas med ett appendix som beskriver alla de seglatser han gjort tilsammans med sin fru Helle.

posted by Margaretha | 11:39

Målgrupp:

Skrivet av: Margaretha Artéus den 8 september 2010