Från bokskåp till mötesplats

Solna stadsbibliotek är ett bibliotek med anor. I mars 1914, strax innan första världskrigets utbrott, lånades första boken ut vid Solna stadsbibliotek.

Läs om Solna stadsbiblioteks utveckling under hundra år - från bokskåp till mötesplats.

Jubileumshäfte - från bokskåp till stadsbibliotek

Skrivet av: Karin Walterson den 7 april 2014