Fjärrlån och inköpsförlag

Finns inte boken du söker hos oss? Då kan du lämna ett inköpsförslag eller göra en förfrågan om ett fjärrlån.

Fjärrlån

Biblioteket kan låna in böcker från andra bibliotek till dig som har bibliotekskort i Solna. Avgiften för ett fjärrlån är 10 kr per bok.
Önskemål om fjärrlån kan lämnas direkt till biblioteket, per telefon eller till: bibreservation@solna.se Är det kö får du ibland vänta länge på ditt fjärrlån. Lämna alltid besked om när du senast måste ha boken. Är boken utgiven under de senaste åren köps den ibland in och då reserveras den för din räkning.Vi fjärrlånar inte:
  • böcker som finns på Solna stadsbibliotek men som är utlånade 
  • böcker som är markerade som referenslitteratur eller kurslitteratur på andra bibliotek
  • AV-material (CD, språkkurser, CD-Rom, ljudböcker, dia, DVD)
Lämna så många uppgifter du kan om boken. Vi kontaktar dig när vi behandlat din ansökan.
Skicka din fjärrlåneansökan till bibreservation@solna.se. Fyll i ditt namn, bibliotekskortsnummer eller personnummer och all information om boken.

Lämna inköpsförslag

Välkommen att ge oss inköpsförslag på böcker, tidskrifter, skivor eller något annat som biblioteken i Solna inte har. 

Skicka ett inköpsförslag till stadsbiblioteket@solna.se 

För att sedan kunna reservera måste du skriva ditt bibliotekskortnummer eller personnummer. En reservation kostar 10 kronor.