Fjärrlån och inköpsförlag

Finns inte boken du söker hos oss? Då kan du lämna ett inköpsförslag eller göra en förfrågan om ett fjärrlån.

Fjärrlån

Biblioteket kan låna in böcker från andra bibliotek till dig som är skriven i Solna. Vi kan inte garantera att en bok går att låna in, eftersom varje bibliotek har sina egna regler.
Avgiften för ett fjärrlån är 20 kr per bok.
För fjärrlån inom Norden är avgiften 50 kr per bok. Avgiften för fjärrlån från övriga länder är 200 kr per bok.
För fjärrlån utanför Sverige tillkommer ev. avgifter som det fjärrlånande biblioteket tar ut. 
Du får betala avgiften även för fjärrlån som du inte hämtar ut.
Fyra samtidigt pågående fjärrlån tillåts.

Önskemål om fjärrlån kan lämnas direkt till biblioteket, per telefon eller till: bibreservation@solna.seDet tar ungefär en till två veckor att få ett fjärrlån, om boken finns tillgänglig. Om den är utlånad på biblioteket vi vill fjärrlåna ifrån köar vi på den om det är möjligt. Vi kan aldrig garantera att en beställning kommer inom en viss tid. Lämna alltid besked om när du senast måste ha boken. Är boken utgiven under de senaste åren köps den ibland in istället, och då reserveras den för din räkning.
 
Biblioteket fjärrlånar inte:
  • böcker som finns på Solna stadsbibliotek men som är utlånade 
  • böcker som är markerade som referenslitteratur eller kurslitteratur på andra bibliotek
  • AV-material (CD, språkkurser, CD-Rom, ljudböcker, dia, DVD)
Lämna så många uppgifter du kan om boken. Vi kontaktar dig när vi behandlat din ansökan.
Tips! Istället för att fjärrlåna genom oss kan du söka  i AB Katalogsök,, vilka bibliotek i Stockholmstrakten, som har boken, kontakta biblioteket direkt och hämta den själv. Det går oftast snabbare.
Skicka din fjärrlåneansökan till bibreservation@solna.se. Fyll i ditt namn, bibliotekskortsnummer eller personnummer och all information om boken.

Lämna inköpsförslag

Välkommen att ge oss inköpsförslag på böcker, tidskrifter, skivor eller något annat som biblioteken i Solna inte har. 

Skicka ett inköpsförslag till stadsbiblioteket@solna.se 

För att sedan kunna reservera måste du skriva ditt bibliotekskortnummer eller personnummer. En reservation kostar 10 kronor.