Förseningsavgifter

Från och med måndag 28 februari kommer biblioteken i Solna åter att ta ut förseningsavgifter.

Till och med 27 februari kan du lämna igen försenade böcker utan att förseningsavgifter (böter) utgår – detta gäller alla försenade böcker.

den 12 februari 2021