Förseningsavgifter

Från och med måndag 1 mars kommer biblioteken i Solna åter att ta ut förseningsavgifter.

Till och med 28 februari kan du lämna igen försenade böcker utan att förseningsavgifter (böter) utgår – detta gäller alla försenade böcker.

den 12 februari 2021