För pedagoger

Biblioteken i Solna erbjuder bland annat biblioteksbesök och bokprat för klasser, sagostunder för förskolan, pedagogfrukostar och mycket mer. Välkomna till biblioteken i Solna!

Klassbesök

Under grundskoletiden erbjuds alla elever minst tre biblioteksbesök på biblioteken i Solna. Tanken är att alla barn på Solnas skolor ska få samma möjlighet att bekanta sig med biblioteket som plats och resurs.

Eleverna i förskoleklass  bjuds in till en visning av biblioteket. Visningen sker klassvis och barnen får då sitt första bibliotekskort.

Vi bjuder in eleverna i årskurs 4 och fr. o m läsåret 2017/2018 även eleverna i årskurs 7 till boksamtal. Vi presenterar då ett antal böcker och det finns även möjlighet till boklån. Vår ambition är att, tillsammans med dig som lärare, inspirera och väcka läslust hos eleverna.

En nyhet för läsåret 2018/2019 är att det i samband med boksamtalen för årskurs 7 också ingår en skrivarworkshop med en författare. Skrivarworkshopen ingår endast för de kommunala skolorna, då det finansieras av ett skapande skola-bidrag som Solna stad har ansökt om.

Inbjudan till klassbesöken skickas till klasslärarna. Klasser från övriga årskurser är förstås också välkomna och tas emot i mån av tid.

Undrar du över något eller vill boka in ett biblioteksbesök med din klass, kontakta biblioteket i Solna centrum, stadsbiblioteket@solna.se eller Bergshamra bibliotek, bergshamra.biblioteket@solna.se

Klicka här för att skaffa ett bibliotekskort. Du kan också skriva ut blanketten:

Brevet från bibblan

Börja prenumerera på "Brevet från bibblan" - ett nyhetsbrev för pedagoger i Solna.

Klicka här för att börja prenumerera på Brevet från bibblan

Förskolornas timme

Biblioteket i Solna centrum har öppet för förskolor kl. 9-10 på onsdagar och torsdagar under terminerna. Under höstterminen mellan 28 augusti- 19 december. Ingen föranmälan och självklart finns personal på plats för att hjälpa dig och din förskolegrupp. På torsdagar kl. 9.30 hålls en kortare sagostund för de grupper som är på plats. Varmt välkomna!

Sagostunder på Bergshamra bibliotek

Ungefär var tredje vecka vecka under terminerna är det sagostund med olika teman på Bergshamra bibliotek för förskolegrupper. För mer information kontakta Bergshamra bibliotek.

Bibliotekssatsningen för de yngsta barnen i förskolan

Genom statliga projektmedel beviljade från Kulturrådet så har vi fått möjlighet att genomföra projektet "Bibliotekssatsningen för de yngsta barnen i förskolan". Solna och Sundbyberg gör den här satsningen tillsammans. Målgruppen är barn i åldrarna 1-3 år.

Det kan vara svårt för förskolorna att ta sig till biblioteket, speciellt med de yngsta barnen. Många pedagoger på förskolorna idag är redan mycket kompetenta och kunniga i språkutveckling och i läsningens betydelse, men det är mycket annat som ska hinnas med ute på förskolorna. Därför kommer biblioteket till förskolan.

Tanken är att vi ska inspirera varandra, förskola och bibliotek. Projektet ska förhoppningsvis resultera i en ökad medvetenhet kring högläsningens betydelse för språkutvecklingen.

Bibliotekarierna Carolina och Woody leker, läser och pratar om böcker med barnen på förskolorna. Genom det här projektet hoppas biblioteken kunna nå många barn i de två kommunerna och även deras vuxna.

Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag är att ge barn nycklar till språket, läsandet och lärandet. Forskning visar att tidiga positiva erfarenheter av böcker och berättelser gör att små barn utvecklar en identitet som läsare. För biblioteken är det viktigt att kunna bidra i detta läsfrämjande arbete.

Syftet med projektet är att ge fler barn i Solna och Sundbyberg tillgång till böcker och läsning och låta dem upptäcka glädjen med böcker samt att inspirera till mer läsning både på förskolan och hemma.

Följ oss på Instagram @bibliotekssatsningen

Kontakta gärna oss
Woody Oliphant: woody.oliphant@solna.se
Carolina Brodin: Carolina.BrodinYousef@sundbyberg.se 

Bibliotekskort för pedagoger

Alla pedagager i Solna kan få ett bibliotekskort att använda vid lån till skola och förskola. Lånetider är sex veckor.

Lekfulla läspåsar

På Bergshamra bibliotek finns lekfulla läspåsar att låna för förskolor. Läspåsarna är tänkta att inspirera till fördjupad läsning av böcker på ett lekfullt och kreativt sätt och finns med tolv olika teman. Varje påse innehåller en eller flera böcker samt material som kan användas i anslutning till läsningen. I de medföljande arbetshandledningarna finns förslag på samtalsingångar och övningar där barnen uppmuntras till att reflektera, berätta och skapa utifrån böckerna. Påsarna lånas ut på Bergshamra bibliotek men kan också skickas till biblioteket i Solna centrum.

Språkpåsar

Biblioteken i Solna erbjuder språkpåsar för utlån till förskolor. Språkpåsarna riktar sig till barn mellan två till sex år med ett annat modersmål än svenska. Påsarna är tänkta som ett stöd för flerspråkiga barn i deras språkinlärning och utveckling, både på modersmålet och i det svenska språket. Varje påse har en särskild språkinriktning och innehåller bilderböcker. Minst en av böckerna finns också att läsa på svenska. I vissa påsar finns berättelsen på båda språken i en och samma bok. Språkpåsarna kan lånas hem från förskolan. Med förskolans hjälp kan flerspråkiga familjer därigenom enkelt få tillgång till böcker på sitt språk.

Språkpåsarna finns att låna på biblioteket i Solna centrum men kan skickas till biblioteket i Bergshamra. Lånetiden för påsarna är 6 veckor. Förskolorna bestämmer själva hur länge familjer får låna påsarna. Saknar du något språk bland våra språkpåsar eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på biblioteken. Språkpåsarna finns på: arabiska, engelska, finska, grekiska, italienska, kinesiska (mandarin), persiska, polska, ryska och spanska

Bokcirkelböcker för barn

På Berghshamra bibliotek och på biblioteket i Solna centrum finns uppsättningar med bokcirkelböcker för barn. Det finns 10 exemplar av varje bok. Kontakta biblioteken för att låna böckerna.

På gång för barn och unga

 1. Lucia

  Datum fredag 13 december 17:00 - 17:45
  Plats Biblioteket i Solna centrum

  Stämningsfullt luciatåg med Solnas kulturskolas sångelever.

 2. Musiklördag

  Datum lördag 14 december 11:15 - 14:30
  Plats Biblioteket i Solna centrum

  Välkommen på Musiklördag som inleds med en pianokonsert! Efter lunch blir det sagostund, sång och pyssel för barn från 3 år och uppåt.

 3. Sagostund på kinesiska

  Datum lördag 14 december 15:00 - 16:00
  Plats Biblioteket i Solna centrum

  Välkommen på sagostund på kinesiska! 中文故事开讲啦! För barn från 3 år, ingen föranmälan. 无需报名,欢迎所有三岁以上小朋友。