För pedagoger

Biblioteken i Solna erbjuder bland annat biblioteksbesök och bokprat för klasser, sagostunder för förskolan, pedagogfrukostar och mycket mer. Välkomna till biblioteken i Solna!

För alla pedagoger

OBS! På grund av Coronaviruset och rådande restriktioner har vi endast möjlighet att ta emot bokade grupper. För att boka tid för ett besök vid biblioteket i Solna C mailar du stadsbiblioteket@solna.se. För att boka en tid vid Bergshamra bibliotek  mailar du bergshamra.biblioteket@solna.se 

Brevet från bibblan

Börja prenumerera på "Brevet från bibblan" - ett nyhetsbrev för pedagoger i Solna.

Klicka här för att börja prenumerera på Brevet från bibblan

Bibliotekskort för pedagoger

Alla pedagoger i Solna kan få ett bibliotekskort att använda vid lån till skola och förskola. Lånetider är sex veckor.

För pedagoger i skolan

Klassbesök

Under grundskoletiden erbjuds alla elever minst tre biblioteksbesök på biblioteken i Solna. Tanken är att alla barn på Solnas skolor ska få samma möjlighet att bekanta sig med biblioteket som plats och resurs.

Eleverna i förskoleklass  bjuds in till en visning av biblioteket. Visningen sker klassvis och barnen får möjlighet att skaffa sitt första bibliotekskort.

Vi bjuder in eleverna i årskurs 4 och eleverna i årskurs 7 till boksamtal. Vi presenterar då ett antal böcker och det finns även möjlighet till boklån. Vår ambition är att, tillsammans med dig som lärare, inspirera och väcka läslust hos eleverna.

I samband med boksamtalen för årskurs 7 ingår det också en skrivarworkshop med en författare. Skrivarworkshopen ingår endast för de kommunala skolorna, då det finansieras av ett skapande skola-bidrag som Solna stad har ansökt om.

Inbjudan till klassbesöken skickas till klasslärarna. Klasser från övriga årskurser är förstås också välkomna och tas emot i mån av tid.

Boka en tid för bokprat genom bokningssystemet Studyalong.se/solnakulturintroduktion

Klicka här för att skaffa ett bibliotekskort. Du kan också skriva ut blanketten:

Bokcirkelböcker för barn

På Bergshamra bibliotek och på biblioteket i Solna centrum finns uppsättningar med bokcirkelböcker för barn. Kontakta biblioteken för att låna böckerna.

För pedagoger i förskolan

Förskolornas timme

Biblioteket i Solna centrum har öppet för förskolor kl. 9-10 på onsdagar och torsdagar under terminerna. Under vårterminen 2020 mellan 8 januari - 18 juni. Ingen föranmälan och självklart finns personal på plats för att hjälpa dig och din förskolegrupp. På torsdagar kl. 9.30 hålls en kortare sagostund för de grupper som är på plats. Varmt välkomna!

OBS! Förskolans timme är inställt tillsvidare på grund av Coronaviruset. Du kan däremot boka ett biblioteksbeök för din förskolegrupp genom att skicka ett mail till stadsbiblioteket@solna.se  

Sagostunder på Bergshamra bibliotek

Ungefär var tredje vecka vecka under terminerna är det sagostund med olika teman på Bergshamra bibliotek för förskolegrupper. För mer information kontakta Bergshamra bibliotek.

OBS! Inställt tillsvidare på grund av Coronaviruset.

Bibliotekssatsningen för de yngsta barnen i förskolan

Genom statliga projektmedel beviljade från Kulturrådet har vi fått möjlighet att genomföra projektet "Bibliotekssatsningen för de yngsta barnen i förskolan". Solna och Sundbyberg gör den här satsningen tillsammans. Målgruppen är barn i åldrarna 1-3 år. Läs mer om projektet här.

Lekfulla läspåsar

På Bergshamra bibliotek finns lekfulla läspåsar att låna för förskolor. Läspåsarna är tänkta att inspirera till fördjupad läsning av böcker på ett lekfullt och kreativt sätt och finns med tolv olika teman. Varje påse innehåller en eller flera böcker samt material som kan användas i anslutning till läsningen. I de medföljande arbetshandledningarna finns förslag på samtalsingångar och övningar där barnen uppmuntras till att reflektera, berätta och skapa utifrån böckerna. 

Påsarna lånas ut på Bergshamra bibliotek men kan också skickas till våra andra bibliotek.

Språkkassar

Biblioteken i Solna erbjuder språkkassar för utlån till förskolor. Språkkassarna riktar sig till flerspråkiga förskolebarn. Att läsa böcker på barnets alla språk stärker barnets språkinlärning. Vårdnadshavare kan låna hem språkkassarna från förskolan.

Språkkassarna finns att låna på biblioteket i Solna centrum men kan också skickas till våra andra bibliotek. Språkkassarna finns på: arabiska, engelska, finska, grekiska, italienska, kinesiska (mandarin), persiska, polska, ryska och spanska.

Vill du ha mer information eller saknar du något språk? Välkommen att kontakta oss på biblioteken.