Ett kvinnoliv i 1930-talets Sverige

”Att föda ett barn” är första delen i en planerad trilogi, och skildrar ett kvinnoliv i ett Sverige på 1930-talet, då olika livsideologier, radikala och traditionella ställdes mot varandra och kvinnorollen började diskuteras.

Maj har just flyttat från landsbygden till Örnsköldsvik,och fått arbete på ett konditori. Hon har också lämnat ett förhållande med Erik bakom sig, Erik som är radikal och vill ha "fria förhållanden". Maj lär känna nya vänner och mest av en slump låter hon sig förföras av en äldre man. Följderna blir livslånga - Maj blir med barn och måste välja liv.
Romanen drar in läsaren i Majs liv och tankar, allt blir oerhört konkret, från kläder som kliar och skaver till kroppens processer. Maj är inget offer, men har inte heller så många valmöjligheter i sin situation. En annorlunda kvinnoskildring, där kvinnovarandet inte längre känns som "det andra" utan faktiskt är - att vara människa.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Anneli Lidström den 2 december 2010