Ansökan om fjärrlån

Har biblioteket inte boken som du vill låna? I så fall kan vi beställa böcker från andra bibliotek, både i Sverige och utomlands. Det kallas för att göra ett fjärrlån.

Biblioteket kan låna in böcker från andra bibliotek till dig som är över 18 år och skriven i Solna. Vi kan inte garantera att en bok går att låna in, eftersom varje bibliotek har sina egna regler.

Obs! Ändrade avgifter från och med 2023.

  • Avgiften för ett fjärrlån är 25 kr per bok.
  • För fjärrlån inom Norden är avgiften 100 kr per bok.
  • Avgiften för fjärrlån från övriga länder är 210 kr per bok. 
    • För fjärrlån utanför Sverige tillkommer ev. avgifter som det fjärrlånande biblioteket tar ut.
  • Du får betala avgiften även för fjärrlån som du inte hämtar ut.
  • Fyra samtidigt pågående fjärrlån tillåts.


Logga in (längst upp till höger på sidan) och fyll sedan i formuläret. Fyll i så många uppgifter som du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår.

 

Obs! Biblioteket fjärrlånar inte böcker som redan finns i vårt bestånd men som är utlånade.

Interlibrary loan request

Search the catalogue

Language