Boken kommer

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kan biblioteket komma till dig. Tjänsten är till för Solnabor som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att ta sig till biblioteket.

Om du inte kan besöka biblioteket på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan du som bor i Solna anlita Boken kommer. Böcker och annat biblioteksmaterial körs då hem till dig regelbundet utan kostnad.

Du kan till exempel låna romaner, faktaböcker, memoarer, böcker på andra språk, lättlästa böcker eller storstilsböcker. Kan du inte läsa vanliga tryckta böcker finns det ett stort sortiment av talböcker att låna.

Talböcker finns inlästa på Daisy (cd-rom). För att lyssna på Daisy behövs en dator med ett läsprogram eller en särskild talboksspelare. Du kan låna en talboksspelare tillfälligt på biblioteket.

Fråga efter Boken Kommer på biblioteken i Solna - ring 08-746 19 00 eller mejla stadsbiblioteket@solna.se

 

 

Search the catalogue

Language