Bibliotekssatsningen för förskolan

Bibliotekssatsningen för förskolan

Genom statliga projektmedel beviljade från Kulturrådet så har vi fått möjlighet att genomföra projektet "Bibliotekssatsningen för de yngsta barnen i förskolan". Solna och Sundbyberg gör den här satsningen tillsammans. Målgruppen är barn i åldrarna 1–3 år.

Det kan vara svårt för förskolorna att ta sig till biblioteket, speciellt med de yngsta barnen. Många pedagoger på förskolorna idag är redan mycket kompetenta och kunniga i språkutveckling och i läsningens betydelse, men det är mycket annat som ska hinnas med ute på förskolorna. Därför kommer biblioteket till förskolan.

Tanken är att vi ska inspirera varandra, förskola och bibliotek. Projektet ska förhoppningsvis resultera i en ökad medvetenhet kring högläsningens betydelse för språkutvecklingen.

Bibliotekarierna Carolina och Woody leker, läser och pratar om böcker med barnen på förskolorna. Genom det här projektet hoppas biblioteken kunna nå många barn i de två kommunerna och även deras vuxna.

Ett av bibliotekens viktigaste uppdrag är att ge barn nycklar till språket, läsandet och lärandet. Forskning visar att tidiga positiva erfarenheter av böcker och berättelser gör att små barn utvecklar en identitet som läsare. För biblioteken är det viktigt att kunna bidra i detta läsfrämjande arbete.

Syftet med projektet är att ge fler barn i Solna och Sundbyberg tillgång till böcker och läsning och låta dem upptäcka glädjen med böcker samt att inspirera till mer läsning både på förskolan och hemma.

 

 

 

Följ oss på Instagram: @bibliotekssatsningen

Kontakta gärna oss

Woody Oliphant: woody.oliphant@solna.se

Carolina Brodin: Carolina.BrodinYousef@sundbyberg.se 

 

Projektet pågår till och med februari 2022 med eventuellt förlängning till och med juni 2022.

Search the catalogue

Language