Dubbelporträtt

Konstnärspar i seklets början.

I slutet av 1800-talet fick kvinnor tillträde till konstskolorna. Undervisningen var till en början uppdelad på en manlig och en kvinnlig avdelning (fruntimmersavdelningen). Detta gjorde att konstelever av båda könen lärde känna varandra och det är förklaringen till de många konstnärsäktenskapen vid sekelskiftet. Att det var kvinnorna som ofta fick ge upp sitt konstnärsskap var en självklarhet på den tiden, men förvånansvärt många, naturligtvis mycket starka  och begåvade kvinnor, lyckades hävda sig bra trots att det var mannen som var den mest kände. I fallet Georg och Hanna Pauli hade båda en ömsesidig respekt för varandras konstnärsskap och han beundrade henne som konstnär och säger till och med i ett brev att av allt hon skapat kan han bara finna en dålig målning. Till och med Carl Larssson  tycker att hon är ”som målarinna djup och sund i färgen samt käck i tekniken”. Annat var det på Sundborn där fru Karin nästan förbjöds av maken att utöva konstnärsskap  i annat syfte än hemmets förskönande. Mindre känd är Ester Ellqvist,  maka till John Bauer, som helt slutade måla för att stödja sin make i hans arbete. Äktenskapet var obalanserat och olyckligt  och Bauer var aldrig nöjd med sin konst utan såg sig själv hela livet som en simpel illustratör. Den uppslitande kampen mellan två jämbördigt begåvade människor skildras i uppsatsen om avangardisten Tristan Tzara som var gift med en vacker ,begåvad och viljestark svenska, Greta Knutsson. Andra par är Sigrid Hjerten och Isaac Grunewald , Olga Granner och Carl Milles samt Tekla Lindeström och Karl Nordström.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 8 september 2010