Drottningar och sköldmör

Annorlunda kvinnor

Agneta Ney 

Drottningar och sköldmör
Gränsöverskridande kvinnor i medeltida myt och verklighet ca 400 – 1400


En vanlig kvinna under medeltiden var omgärdad av strikta levnadsregler som inskränkte hennes liv till hemmets sfär. De var också omgivna av ett manligt kollektiv som bestod av representanter för familjen statsmakten eller kyrkan. En av de viktigaste koderna för att belysa den sociala hierarkin i samhället var klädedräkten. Kläder och kön hängde också intimt samman. Könsidentiteten fick under inga omständigheter betvivlas, och i Norden var det straffbart för kvinnor att bära manskläder. Kvinnor har i alla tider haft strategier för att lämna sina traditionella könsroller. Historikern Agneta Ney undersöker vad hon kallar gränsöverskridande kvinnor som byter identitet, bl a genom att klä sig i manskläder. Varför klädde sig kvinnor i manskläder för att skaffa en ny identitet? Penningbrist och ett sätt att försörja sig kan vara en orsak, patriotism en annan i de fall en kvinna tog värvning, vilket har förekommit flera gånger i historien både i myt och verklighet. En av kvinnohistoriens mest kända gränsöverskridare var Jeanne d´Arc som tilldelades både rustning och riddartitel och tilläts agera som en riktig karl på slagfältet för att rädda Frankrike från engelsmännen. Men när rättegången mot henne börjar framhåller hennes rannsakare gång på gång hennes fräckhet att bära manskläder och på så sätt våga byta identitet. Också i mytologin finns krigiska kvinnor. Brynhilde tilläts vara kraftfull och självständig och mäta sig med männen med krigiska bedrifter. Men så fort hon förlorade sin oskuld blev hon förvisad till köksvrån. Ohj 

Målgrupp:

Tipsat av: Margaretha Artéus den 8 september 2010