Dikter och prosaskisser

Ragnar Strömbergs lyriska återkomst!

Också fast Ragnar Strömberg känns närvarande i kulturdebatten, som kritiker och kulturjournalist, så har det faktiskt hunnit gå snart femton år sedan hans senaste diktsamling utkom. Därför nu så mycket mer glädjande att ”I ditt hjärtas sista slag” ligger på bokhandelsdiskarna.
 
Och jag måste med en gång säga att det är härligt att möta honom i den nya samlingen. Det räcker med att jag slår upp ett fåtal sidor och läser på måfå här och var, för att jag ska känna mig hemma. Detta antagligen därför att Ragnar Strömberg rör sig så hemtamt i det litterära flödet. Han delar frikostigt med sig av sina litterära referensramar. Här möter vi hans torra humor. Här finns ”oneliners” så det räcker.
 
Hela diktsamlingen öppnas med en ”Prolog”, nämligen ”Antikrundan”. En dikt som tar tempen på vår tid. Och det slås ganska snart fast att den ”…saknar samlarvärde…”. Och som om det inte var nog kan jag strax därpå höra ekon av Gunnar Ekelöf i dikten ”Stoft och skugga”, en snygg pendang till Ekelöfs klassiker ”blommorna sover”.
 
Som ett underliggande stråk genom mycket av det Ragnar Srömberg skrivit och ännu skriver, anar man sorgen över broderns alltför tidiga död. Liv och död och vårt förhållande till varat, speglas här i lätta och lediga texter, ibland helt korta strofer, alltid kristallklart formulerade, ibland i något längre prosaskisser, som de i ”Sommarloggen”, i vilka vi anar Göteborgs lätt ruffiga gatuliv, bland pundare och raggaråk. Jag gillar verkligen den här diktsamlingen skarpt!

Målgrupp:

Tipsat av: Staffan Engstrand den 10 november 2014