Den gamle mannen och valen

Två bröder har gått skilda vägar. Osams. Och sedan dess står tiden still. Så en dag flyter en val upp på stranden som bara måste tas omhand.

Cornelius och Halvor bor vid varsin brygga längst upp i norr där fjällen möter havet. Livet levs i sakta mak nära årstidernas växlingar och de två bröderna bligar mot varandra på andra sidan vattnet. På många år har de inte talats vid. Omvärlden tränger sig bara på när kryssningsfartygen passerar med vinkande turister.

Så en disig morgon upptäcker Cornelius en strandad val. Hur han än försöker klarar han inte att ensam rädda valen tillbaka till havet. Snart kommer valen att dö – han måste be någon om hjälp…

Stian Hole skapar en helt magisk värld med sina bilder av photoshop-collage. Naturen som suggestiv och poetisk tillflyktsort, laddad med drömmar och känslor. Vackert berättat om mänskliga relationer.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Sara Lafolie den 29 maj 2013