Den eviga platsen i ständig förändring

Många kommer till biblioteket dagligen, en gång i veckan eller mer sällan. Inte alla ser de små justeringar och ommöbleringar som ständigt görs för att få biblioteket till den dynamiska plats det faktiskt är.

Solna stadsbibliotek låneexp. 1997
Under årens lopp har Solna stadsbibliotek byggts om och inte minst möblerats om. Ibland har jag tagit med mig kameran för att fota mina kollegor. Många gånger även för att dokumentera utställningar eller evenemang. Vid dessa tillfällen har bibliotekts lokaler också fastnat på bild. Under de senaste åren har även biblioteken hunnit skaffa sig digitalkameror varför många bilder finns lagrade i våra gömmor.

Efter att ha tackat av ännu en kollega som gått i pension blev jag lite nostalgisk och gick hem för att leta upp fotokopior i albumen. Många av bilderna passade jag på att scanna av och spara för att ta med till arbetet. Har redan hunnit delge en del av dessa till mina arbetskamrater varav många blivit glatt överraskade. Tänk så man såg ut, kläder, glasögon och hur biblioteken såg ut.

Här följer några bilder från åren som gått....

Solna stadsbibliotek låneexp. 1998

Låneexpetionen under ombyggnationen 1998

   
Solna stadsbibliotek låneexp. 1997

    Låneexpeditionen 1997
Solna stadsbibliotek tidningsrummet 1997

Tidningsrummet vid entrén 1997
   
Solna stadsbibliotek musikavd. 1997

    Musikavdelningen 1997
Solna stadsbibliotek 1997

Barnavdelningen 1997
   
Solna stadsbibliotek internetplatser 1997

    Internetplatser 1997
Solna stadsbibliotek 1997

Vuxenavdelningen 1997
   
Solna stadsbibliotek vuxenavd. uppifrån 1997

    Vuxenavdelningens studieplatser 1997
Solna stadsbibliotek Kylbergsrummet 1997
 Susanne Frithiof, biblioteksassistent
Kylbergsrummet, 2tr 1997

Målgrupp:

Skrivet av: Susanne Frithiof den 6 september 2011