Böcker om medeltiden

Att medeltiden skulle vara en ideologisk och kulturell skymningstid är det nog längesedan historikerna ansåg. Mörkt var det, bristen på ljus styrde människornas arbetsliv och dagliga livsföring. Den alltid lika flitiga Dick Harrison skriver mycket underhållande om människors hårda vardagsslit och kamp för brödfödan. Hög som låg arbetade ständigt och något romantiskt skimmer i tillvaron existerade knappast. Gudrun Wessnert skriver om lukten i medeltida städer. Stanken av latrin och aska blandades med lukten av kokt kål och dofter från exotiska importerade kryddor. Den som vill läsa om och är intresserad av medeltidens tanke och idevärld, helt annorlunda från våran, har en hel del att välja på. Här följer ett axplock böcker av svenska historiker som skrivit kunnigt och initierat om medeltiden.


Tema: Medeltiden

 

Anders Pilz: Medeltidens lärda värld
För mer än tjugo år sedan utkom denna bok av Anders Piltz, dominikanerpräst och docent i latin. Studenter i olika ämnen har haft den som kurslitteratur men den kan även läsas med behållning av vanliga läsare. Innehållet handlar mest om filosofin, teologin och utbildningsväsendet, men berör också medicin, musik och astronomi. I sitt förord påpekar författaren att alla människor i Europa med någorlunda högre bildning under tre sekel från 1200-talet till 1400-talets slut kunde göra sig förstådda för varandra inte bara genom ett gemensamt språk utan också med en gemensam föreställningsvärld och en enhetlig terminologi. Folk var nog inte mer religiösa då än nu, men religionen styrde ändå människors liv, från vaggan till graven, på ett sätt som knappast går att föreställa sig nu. Detta hindrade inte att studenterna vid universiteten fick läsa om nyplatonismen och tränga in i Aristoteles logik. En rik, lärd, underhållande och framför allt lättilgänglig bok om medeltiden för en historieintresserad allmänhet.

Michael Nordberg: Den dynamiska medeltiden
Med utgångspunkt från modern historieforskning om medeltiden skriver Michael Nordberg
just om den sjudande dynamik som fr o m slutet av 1200-talet utvecklades inom naturvetenskaperna, filosofin, konsten och hela samhällslivet. Visst var renässanskulturen som följde mer glansfull, men medeltiden har med orätt utpekats som en förfallsperiod. Ekonomiska kriser präglade en stor del av perioden likasom den med jämna mellanrum återkommande pesten. Men detta kan inte sägas särskilja den från andra perioder under historien som sett kriget som ett normaltillstånd. Medeltidens lärde var entusiastiska utforskare och översättare av antikens författare, människor rörde sig och reste mycket vilket befrämjade och stimulerade utvecklingen både inom humaniora och andra discipliner. Överhuvudtaget betonas den sociala dynamiken i samhället som inte obetydlig och det är detta som är det bärande temat i boken. Spännvidden mellan de olika ämnena är stor. Här behandlas hur man levde och arbetade, förhållandet mellan kvinnor och män, pestens härjningar, livegna kontra adel, kungamakt och påvemakt.

Birgitta Kurten-Lindberg: Medeltida människor
I centrum för Birgitta Kurten Lindbergs medeltidsmänniskor står en rad spännande och exceptionella livsöden från samhällets överskikt, men också vanligt folk får slinka med på ett hörn. På slutet av 1800-talet hittades i den lilla staden Prato ett fantastiskt dokument från 1300-talet. Över 500 liggare och räkenskapsböcker, 140.000 brev, av vilka 11.000 var privata tillhörande köpmannen Dantini, låg under trappan till det hus där han bott. Genom dessa brev får vi en ovanligt öppen inblick i hans samtids liv och leverne och i deras tanke och föreställningsvärld. Dantini själv var en driftig affärsman utan högre intressen i livet annat än att skaffa sig en allt större förmögenhet, och detta oroade honom på slutet av livet. På sin ålders höst förtärdes han av oro för sin själs salighet och den snikne affärsmannen donerade en stor del av sin förmögenhet till fattigvården i sin gamla hemstad. Ett kapitel ägnas Karl den store, som förutom att föra krig vurmade för boklig lärdom och noga vakade över sina barns utbildning och läsning Ett vanligt sätt att straffa sina fiender på den här tiden var att spärra in dem i kloster. Så gjorde även Karl med sin svärfar men straffet var inte värre än att han kunde ta med sig sin familj och leva ett rätt behagligt liv innanför klostermurarna. Anmärkningsvärt är också att 700-talets klosterliv inte är förknippat med någon större askes. Kyrkan lade sig inte i folks privatliv och det gick faktiskt an för en a munk att vara gift med en abbedissa.

 1. Medeltidens lärda värld

  Av: Piltz, Anders
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1978
  Klassifikation: Allmän idé- och lärdomshistoria
  Finns som: Bok
 2. De första stadsborna

  Undertitel: medeltida gravar och människor i Lund
  Av: Cinthio, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Arkeologi
  Finns som: Bok
 3. Medeltida människor

  Undertitel: ett porträttgalleri
  Av: Kurtén-Lindberg, Birgitta
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Medeltiden
  Finns som: Bok
 4. Den dynamiska medeltiden

  Av: Nordberg, Michael
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1996
  Klassifikation: Högmedeltiden
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Skrivet av: Margaretha Artéus den 19 augusti 2010