Alva och Jan Myrdal

Samhällsingenjörer

Kerstin Vinterhed
Kärleki tjugonde seklet
En biografi över Alva och Gunnar Myrdal

 

Detta berömda världsförbättrarpar har stötts och blötts av barnen Myrdal i olika former, men hur var de egentligen?  Kerstin Vinterhed har byggt sin biografi på hundratals brev tidningsartiklar och stora tal . Paret Myrdal var optimister de trodde på att  det var möjligt att förändra världen genom social ingenjörskonst. Problemen att förena olika roller inte minst för Alva, framskymtar ideligen i breven. Barnens beskrivning av henne som ömsom kall frånvarande och oengagerad i dem stämmer bara delvis.  Att hon inte var någon idealisk mor står väl helt klart , men det är skönt att få den otäcka bild som Jan Myrdal ger av sina föräldrar reviderad 

Tipsat av: Margaretha Artéus den 8 september 2010