5:an

Bilden av Norrland som ett svenskt Vilda Västern och norrlänningen som omodern, långsam och tungsint – eller trygg, genuin och rejäl?

1. I tidskriften Forskning och Framsteg (nr 7/2011) skriver journalisten Ingela Hofsten om denna moderna myt under rubriken ”Alla behöver en norrlänning”. Artikeln tar upp en avhandling av Madeleine Eriksson, forskare på Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet, som disputerat på bilden av norrlänningen. Artikeln kan även läsas på tidningens hemsida: http://www.fof.se/tidning/2011/7/alla-behover-en-norrlanning och Madeleine Erikssons doktorsavhandling finns i sin helhet på http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:354324
2. Den norrländske mannens kärlekslängtan är temat för en annan avhandling som finns att låna på biblioteket: ”Man ska ju vara två” av Lissa Nordin (finns även som e-bok).
3. I antologin ”Sprickor i fasaden : manligheter i förändring” (2001) tar Bo Nilsson upp ämnet i artikeln ”Män och (otidsenlig) maskulinitet på norrländsk landsbygd”.

Hur skildras då dagens Norrland i skönlitteraturen? Här kommer tips på några nyare romaner som utspelas i Norrland:

4. ”Norrlands svårmod” av Therése Söderlind (finns även som e-bok)
5. ”Hundarna” och ”Änglarna” av Ola Nilsson.

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Karin Josephson den 16 november 2011