Start för innehåll

HBT-certifierade bibliotek

På Solna stadsbibliotek ska alla känna sig välkomna!

hbt 

Under 2014 genomgick Solna stadsbibliotek tillsammans med enheten Kultur och Evenemang en HBT-certifiering, och den 22 januari 2015 blev biblioteken i Solna och Kultur och Evenemang hbt-certifierade.  Det är RFSL (RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) som utbildar och certifierar. Diskrimineringslagstiftningen ligger till grund för vårt arbete. De sju diskrimineringsgrunderna är: etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller utryck.

Vi HBT-certifieras för att:

• Vi ser till allas lika värde
• Kultur och bibliotek är till för alla och vi har ett demokratiskt uppdrag
• Alla ska känna sig välkomna
• Vi vill vara en arbetsplats som vänder sig till alla och där alla känner sig inkluderade

På biblioteket i Solna centrum och på Bergshamra bibliotek finns Regnbågshyllor både på barnavdelningen och vuxenavdelningen. Här har vi samlat båda faktaböcker och skönlitteratur med tema hbtq. Tipsa gärna oss om det är någon bok som du tycker saknas!

Fakta om HBT-certifiering

Hbt står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. En HBT-certifiering handlar om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Målet är att skapa en miljö där alla, både besökare och personal, kan känna sig inkluderade och välkomna. Under certifieringen fås utbildning i hbt-frågor och man arbetar praktiskt med att se över och förändra verksamheten, såsom lokaler, hemsida, information och olika styrdokument.  Certifieringen tar ungefär 6-8 månader att genomföra och certifikatet är sedan giltigt i tre år.

Läs mer om HBT-certifiering och vad det innebär på RFSL

Relevanta begrepp och ord:
homosexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer med samma kön som en själv
bisexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer oavsett deras kön
heterosexualitet - förmågan att bli kär i eller attraheras av personer med ett annat kön än en själv
transpersoner - ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerades för dem vid födseln

Källa: RFSL 

CS Library-RSS

Nya tips

 1. Blompojken

  Klicka här för att läsa mer om tipset Blompojken.
  Stjärne Ericson, Elias

  "Inte trampa Liten pojke Inte trampa Liten blomma Låt dem vara Låt dem stråla"

 2. Torka aldrig tårar utan handskar

  Klicka här för att läsa mer om tipset Torka aldrig tårar utan handskar .
  Gardell, Jonas

  Det som berättas i den här historien har hänt. Det hände här, i den här staden, i de här kvarteren, bland de människor som har sina liv här. I en stad där de flesta fortsatte att leva sina liv som om inget hänt började unga män insjukna, tyna bort…

 3. Kivi och monsterhund

  Klicka här för att läsa mer om tipset Kivi och monsterhund .
  Lundqvist, Jesper

  En bilderbok som studsar av språklig lekfullhet.

Böcker och filmer med transtema

An ordinary boy

Under vår pågående HBT-certifiering har vi läst böcker och sett filmer med transtema.

Arrangemang