Tillsammans för klimatet

Tillsammans för klimatet

Måndag 18 oktober börjar utställningen "Tillsammans för klimatet" på Biblioteket i Solna centrum och därefter Bergshamra bibliotek. Utställningen presenterar Solna stads klimatstrategi och ger tips på hur vi alla kan bidra till minskad klimatpåverkan. "Tillsammans för klimatet" invigs kl. 11.30 på måndag den 18 oktober på Biblioteket i Solna centrum, av Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande. Det finns även ett bokbytarbord i anslutning till utställningen. Lördag 23 oktober kl. 13-14.30 blir det Klimatlördag med sagostund och pyssel på Biblioteket i Solna centrum.

Läs mer om utställningen "Tillsammans för klimatet".

Läs mer om Klimatlördag: med sagostund och pyssel.

Läs Solna stads strategi för miljöarbete.

Sök

Språk