Talböcker

Talböcker

Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker

En talbok är en inläst bok som har producerats av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier. Talböcker är inte samma sak som ljudböcker, som alla får låna.

 

Talbokslåntagare kan låna talböcker på cd-skiva från biblioteket eller via MTM:s digitala bibliotek Legimus.

 

För att lyssna på talböcker på cd-skivor behövs en dator med ett läsprogram eller en särskild talboksspelare. Du kan låna en talboksspelare tillfälligt på biblioteket.

 

Sök

Språk