Storstil

Storstil

För dig som upplever att texten i tryckta böcker brukar vara för liten finns böcker med stor stil.

Innehållet i storstils-versionen är detsamma som i den ursprungliga boken, men eftersom texten tar större plats behöver boken ofta delas upp i flera volymer.

Sök

Språk