Projekt Mötesplats biblioteket

Projekt Mötesplats biblioteket

Den 2 februari 2022 startar projektet Mötesplats biblioteket upp på biblioteket i Solna centrum. Projektet sker i samarbete med Röda korset och Svenska kyrkan i Solna. Det pågår till och med 31 juli 2023 och finansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län. Läs mer om projektet här.

Hela samhällets krafter och engagemang behövs för att integrationen och inkluderingen av de nyanlända som kommer till Solna ska bli så bra som möjligt och att de som fått uppehållstillstånd i Sverige ska få en bra start.
 

Vi vill erbjuda en väg in till en meningsfull fritid och nätverk genom det civila samhället och genom att möjliggöra för nyanlända att ta del av stadens fritidsutbud.
 

Vi vill nå detta bland annat genom att skapa en mötesplats där nyanlända kommer i kontakt med det civila samhället. Där de får möjlighet till stöd i sin språkutveckling och vägledning i enkla vardagliga frågor. Medverkande föreningar har möjlighet att berätta om och bjuda in till sina aktiviteter. De volontärer som vill vara med kommer att få stöd och utbildning.
 

Staden anordnar en rad olika typer av aktiviteter som vänder sig till allmänheten i Solna, barn, ungdomar och vuxna. Vi vill knyta dessa aktiviteter till mötesplatsen, vidareutveckla dessa och tillgängliggöra dem även för nyanlända.
 

Nyanlända barn och ungdomar ska få stöd så att de kan pröva på eller delta i de kostnadsfria fritids- och/eller kulturaktiviteter som staden erbjuder. På så sätt kan de få ett sammanhang att utvecklas vidare i. Skyddsfaktorerna för att förebygga utanförskap är bland annat nätverk och meningsfull fritid.
 

Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sök

Språk