En läsande förskola

En läsande förskola

En läsande förskola var ett initiativ från Solna Stad och Solna stadsbibliotek i samarbete med Solnas fri och kommunala förskolor, inspirerade av Barnkonventionen.

Syftet med projektet var att stödja det läsfrämjande arbete som förskolorna redan gör. I utbyte mot tips om hur de jobbar med läsning fick de deltagande förskolorna ett bokpaket, en glad och tillgänglig bokvagn och en erbjudan till en bokpresentation av böckerna med bibliotekets kunniga bibliotekarier. Böckerna var utvalda utifrån visa av Barnkonventionens artiklar och förskolorna fick även önska böcker efter ålder och språkbehov. Totalt deltog 39 förskolor.

Projektet ingår i det kontinuerliga samarbetet mellan biblioteket och stadens förskolor.

Här kan ni ta del av de läsfrämjande tips samt bilder av de fina läsytor som de deltagande förskolorna hade skickat in. Låt er inspireras!

"Vi arbetar med dialogisk högläsning tillsammans med barnen. Se bilden"

”Vi på vår avdelning brukar ta bild på böckerna vi läser/läst och sätter upp de väggen för att barnen ska få en bild och upprepande på det vi har läst. Vi byter bilderna efter ca varannan vecka”

"Skapa ett eget bibliotek på varje avd. så att barnen har fri tillgång till böcker och läsning. Skapa en läsaktivitet (tid) varje dag."

"Vi läser böcker utifrån barnens intresse som är kopplad till avdelningens tema och vi använder oss av faktaböcker eller fördjupa kunskaper som vi lär oss tillsammans med barnen."

”Högläsning, berätta, sagolådor/påsar, dramatisering av böcker, söka fakta i böckerna tillsammans med barnen, läsa och läsa och läsa”

”När vi har högläsningen med små barn försöker vi alltid att förenkla svåra ord eller fraser. Till vissa sagor (klassiska sagor framför allt) gör vi rekvisita och spelar dockteater så att det blir lockande för barn och ökar deras delaktighet som samtidigt stimulerar fantasiförmåga hos barnen.”

"Vi pedagoger läser ofta tillsammans med barnen och visar att vi uppskattar att läsa. När barnen hämtar en bok och föreslår att vi ska läsa så försöker vi alltid att säga ja. Läsning är ett bra sätt att lära sig tänka utifrån andras perspektiv, vi tar vara på alla diskussioner som uppkommer när vi läser en bok."

"Vi indelar barnen i två mindre grupper. Vi har två planerade läsvilor varje dag efter maten. Vi arbetar efter projektmodellen så vi försöker ha så många böcker som handlar vårt projekt som möjligt. Vi har alltid reflektion och diskussion om bokens handling efteråt. Äldre barnavdelning har egen bibliotek.

Vi har en vägg med färdig q-koder på BKs artiklar. Barnen får själva scanna q- koden, titta och lyssna på BKs artiklar. Vi har redan börjar boka/låna bokpåsar/boklådor från biblioteket"

"För att motverka rasism läser vi böcker från olika länder. Vi pekar ut länderna på karta och ser landets flagga. Till exempel Pippi kommer från Sverige och Guldlock kommer från England. Barnen får med denna undervisning upptäcker att roliga saker kommer från olika länder" 

”Barnen har en bokportfölj, där de kan välja böcker själva och låna hem”

"Yngrebarns avdelning - Vi har bokmåndag varje måndag då ett barn tar med sig en bok hemifrån. Barnet får möjlighet att visa upp boken under samlingen och sedan läser vi den tillsammans. Vi tittar på vad bilderna visar i boken och uppmärksammar detta beroende på barnens intressen. Vi tar en bild på barnet tillsammans med sin bok som sedan sitter uppe i miljön"

”Att vända boken med bilder mot barnen”

"(Vi) kopiera bilder från böcker eller använda sidor ur trasiga böcker för att lamineras och fästs på väggen väcker mycket läslust och reflektion kring böcker"

"Barnen tar varje vecka med en bok hemifrån som vi löser för alla och barnen väljer 3 ämnen som intresserar dem och vi forskar vidare om"

"Vi får kontinuerlig fortbildning inom läsning utifrån läslyftet kring samt har ett samarbete kollegor emellan hur läsning påverkar barnen i förskolan och underlättar läs och skrivinlärning längre fram i skolan. Vi läser genom bl.a bildpromenader och rekvisita för att inkludera barnen mer och få mer diskussioner kring respektive bok vilket underlättar och bygger upp barnens språk, språkbruk samt utökar ordförråd. Vi har även ett digitalt QR bibliotek vissa sagor där barnen får välja en egen stund med läsning."

”Ge alla förutsättningar för bokläsning och tillåt inga hinder för bokläsning”

”När barnen pratar om något tex. Hajar så brukar vi läsa om hajar i faktaböcker.”

"Vi har en sagogrupp där vi arbetar med rim och ramsor, flanosagor och sagoläsning. Vi har en bokpåse som får völja med ett barn hem och hemma väljer barnet ut en bok att lägga i påsen som sedan bor på förskolan en vecka."

"Vi har schemalagda högläsnings samlingar med syfte på att skapa förutsättningar där barnen samtalar om budskapen som böckerna förmedlar. Vi har även bilderböcker där barnen skapar sig egen tolkning."

"Utbytet av böcker i läshörnorna utgår från barnens intressen, pågående projektarbete, aktuell årstid samt aktuella händelser"

"Vi delar upp barnen utifrån ålder och mognad. Fokus i aktiviteten är böcker där vi med de äldre barnen läser böcker och tittar på bokstäverna och texten nedanför, vad står det egentligen? Varför är det en massa små krumelurer på varje sida och vad betyder de? Försöker väcka intresse för skriftspråket. De får även titta på bilderna och berätta vad de ser och vad som händer, träna på att återberätta utifrån bilderna. De yngre barnen får titta på bilder, bläddra fram och tillbaka och peka. Vi stöttar barnen genom att sätta ord på det som finns på bilderna, upprepar tillsammans och pekar."

"Vi vill att alla barn ska höra minst en bok varje dag (äldrebarn). Vi har olika bokprojekt. Senast fick yngre ta med en sagopåse över helgen, de äldre fick ta med en bok hemifrån som vi läste för alla. Vi har ett liiiitet bibliotek där vi uppmuntrar vårdnadshavare och barn att låna med sig böcker. (stängt pga corona) Har en bok-korg på gården för läsning utomhus."

"Vi har ett litet biblioteksrum, som vi upplever som lyx! Att kunna gå till med några barn i taget, speciellt de barn som kan ha svårt i det stora. Vi både läser, lyssnar på och har avslappning och andra lugnare aktiviteter."

"Böcker och QR koder finns tillgängliga för barnen i de olika rummen på förskolan. Vi har även en modersmålspärm med sagor på olika modersmål. Vi har ett samarbete med vårdnadshavarna som läser in utvalda böcker på modersmålet och sedan skickar de en ljudfil till oss som vi gör till QR-kod som barnen sedan kan scanna av med en lärplatta. Kok/bakböcker finns tillgängliga i köken/hemvrån, böcker om byggnader och fordon finns tillgängliga vid bygg och konstruktion, böcker om djur finns tillgängliga där djuren finns."

"Blanda berättandet med böcker, flanosagor, sagolådor och QR-koder till digitala böcker"

"Vi har högläsning under vilostunden tillsammans med våra 4-5 åringar samt att vi har sagostund tillsammans med 1-3 åringarna. Förskolans bibliotek har bidragit till en större läsglädje för barnen och barnen får även låna böcker från förskolans bibliotek. Förskolans bibliotek är en miljö som är inbjudande att vara i och vi använder det som en extra pedagog/lärmiljö/rum"

"Vi fotar alla bilderböckerna barnen har valt för att sen spela upp via projektor på väggen. Det ger barnen inspiration och en rolig upplevelse av att läsa böcker"

"Ett tips är att ha böcker tillgängliga inte endast i läshörna, utan även i alla rum: till exempel kokböcker i hemvrån, böcker som visar olika byggnader och landskap i byggrummet, konstböcker i ateljé mm. På det sättet visar vi barnen att böcker kan användas för olika syften inte endast för avkopplande läsning, utan för att söka information och/eller inspiration."

"Vi har ett rum som vi kallar biblioteket som ska vara lugnt där våra böcker står, men barnen är även där och bygger koja på em. Lilla avdelningen har böcker på hyllor som barnen når."

Nya Barnböcker

320327
Bok:När grisar flyger:2022:1:a upplagan Bok
Av: Harrell, Rob
Utgivningsår: 2022
Språk: Svenska
Medietyp: Bok
Upplaga: 1:a upplagan
Resurstyp: Fysiskt material
Frasse lever ett ganska vanligt grisliv med gyttjebad och tevespel då han en dag blir biten i trynet av en radioaktiv fladdermus och får superkrafter. Inspirerad av sin gamla favoritseriehjälte Röda svinet bestämmer Frasse sig för att använda sina nya krafter för att bekämpa brott och göra gott och blir BATPIG![Bokinfo]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
320432
Bok:Tomten:2022 Bok
Av: Dahlin, Petrus
Utgivningsår: 2022
Språk: Svenska
Hylla: Hcf
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Blodisande skräck för nybörjarläsaren. Julen närmar sig men Mini är sur. Hans småsyskon tar alldeles för mycket plats. De skriker och leker och gråter och ingen har tid med Mini. Så han skriver en önskelista. Men det är viktigt att vara försiktig med vad man önskar sig. Tomten kan få även de farligaste önskningarna att gå i uppfyllelse …En fristående bok i Petrus Dahlins och Johanna Kristianssons lättlästa och läskiga serie "Läs på egen risk". Perfekt för alla skräckälskare som tränar på läsningen!
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
320433
Bok:Förvandlingen:2022 Bok
Av: Fridh, Linda
Utgivningsår: 2022
Språk: Svenska
Hylla: Hcf
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
När Mona spelar piano lockar hon fram alltifrån djur och folk, till solkatter och fantasifigurer. Med sina toner förvandlar hon allt och alla, hela världen och rymden omkring sig. I Förvandlingen får vi följa med Mona och hennes flygel på ett fantasifullt sagoäventyr. En magisk bilderbok full av saker att upptäcka för både liten och stor.[Bokinfo]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
320430
Bok:Joni och grottans hemlighet:2022 Bok
Av: Baek, Heena
Utgivningsår: 2022
Språk: Svenska
Hylla: Hcf
Medietyp: Bok
Resurstyp: Fysiskt material
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
319976
Bok:Pino och fågeln:2022:Första upplagan Bok
Av: Andersson, Kenneth
Utgivningsår: 2022
Språk: Svenska
Hylla: Hcf
Medietyp: Bok
Upplaga: Första upplagan
Resurstyp: Fysiskt material
En lite fågel knackar på hos Pino. Undrar vad fågeln vill?Ett litet spännande vänskapsäventyr. [Bokinfo]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna

Sök

Språk