Öster om Västra Skogen

En skärmutställning, 9 förslag.

Ett elevprojekt från KTH.
Öster om Västra Skogen är en utställning producerad av KTH, av Arkitekturskolans elever årskurs 3, hösten 2011.

Den består av 9 olika förslag till utformning av området direkt öster om just Västra Skogen, där det f.d Arbetsmiljöverket varit inrymt. Värt att notera att förslagen är just förslag, i några fall kanske rent av utopier, men därför inte mindre intressanta att ta del av.

Kursen heter "Stadens natur och utopiernas DNA".
Lärare för kursen: Lenastina Andersson och Pelle Backman.

Skärmutställningen finns på biblioteket i Solna C, 1 trappa, från februari - maj.

Målgrupp:

Skrivet av: Staffan Engstrand den 31 januari 2012